ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မြို့မဈေးသစ်အတွက် ဗိသုကာဒီဇိုင်းပြိုင်ပွဲ ပဏာမ အဆင့် ရွေးချယ်ခံရသော ဆန်ခါတင် (၃)ဦးစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း